Ćwiczenia maturalne – #ĆMA – pierwsze zajęcia z chemii

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Telefon: 502857610

Część osób przystępujących do egzaminu maturalnego potrafi samodzielnie, lub korzystając z treści przedstawianych na szkolnych lekcjach opanować materiał teoretyczny, którego znajomość wymaga matura z biologii lub matura z chemii. Potrzebują oni jednakże odpowiedniego wsparcia i treningu w wyćwiczeniu umiejętności odpowiadania na pytania maturalne oraz słynnego „przelewania zdobytej wiedzy” na karty arkusza. W podobnej sytuacji znajdują się osoby poprawiające maturę – znające materiał teoretyczny, a jednocześnie nie potrafiące uzyskać satysfakcjonującego wyniku z egzaminu. Właśnie dla takich osób powstała #ĆMA. Są to zajęcia grupowe (max 15 osób, spotkania dwa razy w tygodniu po 110 minut), na których koncentrujemy się tylko i wyłącznie na praktycznym aspekcie rozwiązywania zadań. Kilka tysięcy zadań rozwiązanych i omówionych w ramach tego kursu maturalnego na pewno wykształci w uczniach odpowiednie umiejętności, których wykorzystanie na maturze przełoży się na bardzo wysoki wynik. Zajęcia te będą dobrą motywacją do systematycznej pracy, ugruntują wiedzę poprzez praktykę. Uczęszczając na wykłady w ramach Kursu Maturalnego Adamski i Walas uczestnik jest w stanie sprawdzić swoją wiedzę, wychwycić teoretyczne braki i nabyć nowe informacje. Osoby przystępujące do matury często mają problem z wybraniem dla siebie odpowiednich zbiorów spośród tych dostępnych na rynku. Korzystając z naszego doświadczenia zaproponujemy te zbiory, których treści wzajemnie się uzupełniają. Pomożemy również przy rozwiązywaniu każdego innego zbioru zadań wybranego przez ucznia. #ĆMA to idealne kursy przygotowawcze na medycynę oraz kierunki pokrewne.

Zajęcia będą odbywały się we wtorki i czwartki o godzinie 18:00.