Gruntowna Powtórka 2020 biologia i chemia ONLINE

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Telefon: 502857610

Osoby zdające na maturze biologię i/lub chemię informujemy, iż ruszyły zapisy na Gruntowną Powtórkę 2020 z biologii i chemii. Tegoroczna edycja odbędzie się online. Zajęcia z chemii poprowadzi Robert M. Walas, a zajęcia z biologii poprowadzi dr Michał Adamski. Gruntowna Powtórka 2020 to już III edycja. Wydarzenie jest w pełni naszego autorstwa i tylko my je organizujemy. Wymiar godzin zajęć, sposób wykładania oraz dobór materiału wynikający z naszego kilkunastoletniego doświadczenia czyni ten produkt wyjątkowym i w swoim rodzaju jedynym na rynku edukacyjnym.

Gruntowna Powtórka (#GP) z biologii i chemii to cykle ośmiu, 4-godzinnych wykładów – łącznie aż 32 godziny zajęć. Projekt ten po raz pierwszy odbył się w kwietniu 2018 roku i odniósł wielki sukces. Zachęceni pozytywnymi opiniami wpisaliśmy Gruntowną Powtórkę na stałe w harmonogram naszej edukacyjnej działalności. Umożliwiamy pełną elastyczność w wyborze wykładów. Na naszych zajęciach nie spotkacie nudnych, anonimowych prowadzących czytających slajdy prezentacji, lub wybiórczo traktujących zagadnienia maturalne. Zetkniecie się z profesjonalnie przygotowanymi wykładami, które na pewno przyczynią się do osiągnięcia wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego i otrzymania wymarzonego indeksu wyższej uczelni. Szczegółowy terminarz oraz plany zajęć poniżej.

Powtórka 2020 z biologii i chemii online zostanie przeprowadzona w systemie 4×4 godziny zegarowe (plus przerwa) na dany przedmiot. Pozwoli nam to maksymalnie skupić waszą uwagę, poza tym zamiast dwóch spotkań będziemy mieli cztery, co zaowocuje dodatkową możliwością rozwiewania waszych wątpliwości i pytań. Oczywiście całe wydarzenie przebiegnie „live” – zero nagrywania i odtwarzania materiałów – w rzeczywistym czasie, w tym samym momencie, spotkamy się z wami w wirtualnej sali konferencyjnej. Jedyne co nas będzie dzielić to ekran urządzenia, ale poza tym wszystko będzie tak jakbyśmy widzieli się twarzą w twarz. Z technicznych szczegółów – zajęcia odbędą się na platformie Clickmeeting (wypróbowana – działa świetnie), nie musicie nic instalować. Odbiór możliwy na wszystkich urządzeniach, nie musicie mieć kamery, ani mikrofonu – mamy do dyspozycji czat live, jeśli jednak ktoś preferuje zadawanie pytań przez mikrofon – wystarczy ten wbudowany w laptopie bądź telefonie. Szczegółowy plan zajęć i ich terminy dostępne w zakładce „Nasza oferta, harmonogram zajęć”, a cennik i rejestracja w zakładce „Cennik i Rejestracja”. Zapraszamy do zapisów!

Gruntowna Powtórka 2020 Biologia cz. I – 25.05
Gruntowna Powtórka 2020 Biologia cz. II – 26.06
Gruntowna Powtórka 2020 Biologia cz. III – 1.06
Gruntowna Powtórka 2020 Biologia cz. IV – 2.06

Charakteryzując Gruntowną Powtórkę z Biologii 2020 chciałbym uniknąć słów i frazesów, które można spotkać w opisach instytucji zajmujących się edukacją młodzieży. Nie ma zresztą takiej potrzeby, ponieważ przedstawiane obecnie zajęcia to wyjątkowyinnowacyjny i jedyny tego typu projekt dostępny dla wszystkich, którzy marzą o wysokich wynikach osiągniętych z egzaminu maturalnego z biologii. Wykłady są w całości mojego autorstwa, a dobór materiałów i szczegółowych zagadnień oparłem na kilkuletnim doświadczeniu w pracy z osobami przystępującymi do matury z biologii. Moje doświadczenie pozwala mi zauważać najczęściej popełniane błędy, trudności w interpretacji danych i co najważniejsze selekcjonować problematyczne zagadnienia programowe. Prowadzenie zajęć ze studentami umożliwia z kolei przyjrzenie się brakom wiedzowym i umiejętnościowym wyniesionym ze szkoły średniej. W trakcie wykładów zamierzam przedstawić słuchaczom materiał, którego opanowanie jest niezbędne, aby osiągnąć najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego. Szczegółowy plan wykładów obejmuje między innymi:

 • Charakterystykę komórek prokariotycznych i eukariotycznych,
 • Metabolizm – enzymologia, oddychanie wewnątrzkomórkowe tlenowe i beztlenowe, β-oksydacja, typy fotosyntezy, chemosynteza,
 • Genetykę – budowa kwasów nukleinowych, transkrypcja, translacja, regulacja ekspresji genów (operon laktozowy i tryptofanowy), Prawa Mendla i krzyżówki genetyczne,
 • Botanikę – rośliny zarodnikowe (mszaki i paprotniki), rośliny kwiatowe (nagozalążkowe i okrytozalążkowe), fizjologia roślin,
 • Zoologię – gąbki, parzydełkowce, robaki, pierścienice, stawonogi, mięczaki, strunowce,
 • Anatomię i fizjologię człowieka,
 • Ekologię,
 • Ewolucjonizm,
 • Bioinżynierię,
 • Projektowanie doświadczeń i interpretowanie ich wyników.

Oprócz merytorycznej powtórki chciałbym zwrócić uwagę na sposób udzielania odpowiedzi, czasowniki operacyjne oraz stylistykę zdań zawierających biologiczne treści. Moją intencją nie jest poświęcanie czasu na zagadnienia nieistotne oraz nieprzydatne podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Chcę zaprosić Was na wykład, który będzie miał bezpośrednie przełożenie w notach punktowych z egzaminu maturalnego z biologii.

Gruntowna Powtórka 2020 Biologia cz. I – 25.05
Gruntowna Powtórka 2020 Biologia cz. II – 26.05

 1. Cytologia (biologia komórki)
 2. Chemia życia
 3. Oddychanie wewnątrzkomórkowe i fermentacja
 4. Fotosynteza: C3, C4, CAM; fotooddychanie
 5. Budowa kwasów nukleinowych
 6. Replikacja
 7. Transkrypcja i Translacja
 8. Regulacja ekspresji genów (operon laktozowy i tryptofanowy)
 9. Prawa Mendla i krzyżówki genetyczne
 10. Mutacje i choroby genetyczne
 11. Tkanki roślinne i przyrost na grubość
 12. Rośliny zarodnikowe (mszaki i paprotniki)
 13. Rośliny kwiatowe (nagozalążkowe i okrytozalążkowe)
 14. Fizjologia roślin

Gruntowna Powtórka 2020 Biologia cz. III – 1.06
Gruntowna Powtórka 2020 Biologia cz. IV – 2.06

 1. Rozwój zarodkowy i tkanki zwierzęce
 2. Bezkręgowce
 3. Kręgowce
 4. Anatomia i Fizjologia człowieka
 5. Układ ruchu i powłoki ciała
 6. Układ oddechowy, układ krwionośny i limfatyczny
 7. Układ pokarmowy i układ wydalniczy
 8. Układ odpornościowy i układ nerwowy
 9. Układ hormonalny i rozrodczy
 10. Ekologia
 11. Ewolucjonizm
 12. Bioinżynieria
 13. Projektowanie doświadczeń
 14. Bakterie i wirusy
 15. Chemosynteza

 

Gruntowna Powtórka 2020 Chemia cz. I – 27.05
Gruntowna Powtórka 2020 Chemia cz. II – 28.05
Gruntowna Powtórka 2020 Chemia cz. III – 3.06
Gruntowna Powtórka 2020 Chemia cz. IV – 4.06

Gruntowną Powtórkę z Chemii 2020 – opracowałem na podstawie swojego kilkunastoletniego doświadczenia pracy z młodzieżą przygotowującą się do egzaminów maturalnych. Jako korepetytor praktyk, codziennie spędzam czas z maturzystami podczas lekcji. Wsłuchuję się w ich problemy oraz obawy. Analizuję braki w wiedzy, zarówno te wyniesione jeszcze z czasów gimnazjum jak i te pogłębiane w czasie nauki w liceum. Pracuję z uczniami, którzy podjęli decyzję o przygotowaniach do egzaminu maturalnego z chemii kilka lat wcześniej i z tymi, którzy zdecydowali się na to w ostatniej chwili. Liczną grupę wśród moich Uczniów stanowią Ci, którzy podchodzą do matury po raz kolejny. Tym razem jednak, nie chcąc marnować następnych lat postawili na profesjonalne przygotowanie. Wśród osób, które podchodzą do matury po raz kolejny mam Uczniów, którym zabrakło przysłowiowych kilku procent oraz takich, którzy zderzyli się z maturalną rzeczywistością osiągając wynik dużo poniżej oczekiwań. Większość opisanych Abiturientów boryka się z podobnymi problemami nad rozwiązaniem, których wspólnie pracujemy na naszych lekcjach. Najczęściej spotykane przeszkody na drodze do bardzo dobrego wyniku to:

 • braki w zrozumieniu podstawowych praw i ich praktycznego zastosowania
 • brak łączenia faktów, a co za tym idzie niedostrzeganie przenikania się wszystkich zagadnień ze sobą
 • brak znajomości metod obliczeniowych i ich stosowania, co skutkuje stratą dużej ilości czasu i brakiem poprawnych wyników

Wykłady Maturalne nie będą wzorowane na konkurencyjnych wykładach. Na moich wykładach nie będę Wam mówił jak sprawdza się arkusze od strony technicznej ani nie będę Wam czytał podstawy programowej! 

Moi słuchacze dostaną dużą dawkę wiedzy z zakresu rozwiązywania zadań maturalnych zarówno tych archiwalnych jak i autorskich. 
 • omówię podstawowe prawa oraz pokażę szerokie spektrum ich stosowania w praktyce.
 • specjalnie ułożona tematyka zagadnień (odpowiednia kolejność) pozwoli mi pokazać jak należy się poruszać płynnie pomiędzy tematami, jak uzasadniać swoje wypowiedzi, jak i gdzie szukać rozwiązania problemów w treści zadania.
 • zaprezentuję różne metody postępowania stosowane w zadaniach obliczeniowych: metoda krzyża, układ równań z dwoma niewiadomymi, “tabelka”, proporcje. Niejednokrotnie jedno zadanie rozwiążemy na kilka sposobów, tak aby każdy mógł wybrać dogodną dla siebie metodę.
 • napiszemy i omówimy najważniejsze reakcje z chemii organicznej i nieorganicznej. Odświeżymy wiedzę na temat kolorów metali i ich związków oraz przytoczymy reakcje charakterystyczne. Powiążemy reakcje metali z charakterystycznymi reakcjami w chemii organicznej.
 • nauczymy się pisać i uzgadniać współczynniki w równaniach jonowych połówkowych.
 • położymy duży nacisk na interpretację równań chemicznych czyli stechiometrię – królowa wszystkich zadań! 
 • będziemy rysować m.in.: orbitale molekularne, polimery, cukry, tłuszcze
Ponadto omówimy:
 • budowę atomu oraz liczby kwantowe (kształty orbitali)
 • budowę układu okresowego (zmiany: promienia atomowego, energii jonizacji, reaktywność)
 • hybrydyzację (geometria, kształty i kąty – wpływ na właściwości związków. Hybrydyzacja w zadaniach obliczeniowych)
 • wiązania i oddziaływania (tłumaczenie na podstawie budowy cząsteczki takich zagadnień jak: rozpuszczalność, zmiany temperatury wrzenia i topnienia, moment dipolowy)
 • porównywanie cząsteczek kawasów i zasad oraz ich właściwości m. in. zmiany mocy; poprawne formułowanie rozwiązania problemu
 • teorię dlastałej i stopnia dysocjacji, iloczynu jonowego wody wraz ze zmianami pH, iloczynu rozpuszczalności i rozpuszczalności molowej
 • kinetykę (stała szybkości, jednostki, rząd reakcji, wykładniki stechiometryczne a wykładniki potęgowe)
 • stan i stałą równowagi
 • izomerię optyczną, geometryczną oraz pozostałe
 • chemię organiczną (reakcje charakterystyczne, właściwości związków)
 Dużą część wykładów poświęcimy na zadania obliczeniowe:
 • stechiometria wzorów oraz równań chemicznych
 • stężenia, przeliczanie stężeń, zatężanie i rozcieńczanie roztworów, rozpuszczalność
 • stopień i stała dysocjacji, pH, iloczyn jonowy wody
 • mole


Gruntowna Powtórka 2020 Chemia cz. I – 27.05
Gruntowna Powtórka 2020 Chemia cz. II – 28.05

 1. Budowa atomu, promień at., energia jonizacji, reaktywność – zależności pomiędzy właściwościami a budową atomu, pisanie uzasadnień
 2. Rozmieszczenie elektronów, liczby kwantowe, wzbudzenie, promocja – wyciąganie wniosków, na podstawie konfiguracji elektronowej
 3. Wiązania chemiczne, wiązania sigma i pi, wiązania a właściwości cząsteczek, moment dipolowy cz. 1
 4. Hybrydyzacja, kształty cząsteczek, rysowanie wzorów elektronowych cząsteczek, geometria, kąty, moment dipolowy cz. 2
 5. Teoria kwasów i zasad, hydroliza, stała kwasowa, stała zasadowa, moc kwasów i zasad – porównywanie, pisanie reakcji, wzory
 6. Stała i stopień dysocjacji, pH, iloczyn jonowy wody (teoria, wzory, zadania obliczeniowe)
 7. Kinetyka (teoria, zadania obliczeniowe)
 8. Stała i stan równowagi, reguła przekory, (teoria, wzory, zadania obliczeniowe – tabelki)
 9. Iloczyn rozpuszczalności (teoria, wzory, zadania obliczeniowe), bufory (rekcje, zadania)
 10. Zadania obliczeniowe cz. I

 

Gruntowna Powtórka 2020 Chemia cz. III – 3.06
Gruntowna Powtórka 2020 Chemia cz. IV – 4.06

 1. Elementy elektrochemii, reakcje redoks, blok d, reakcje metali z kwasami
 2. Bloki: s, p, amfoteryczność, związki kompleksowe.
 3. Zadania obliczeniowe cz. II
 4. Węglowodory alifatyczne, aromatyczne, Izomeria (w tym optyczna)
 5. Alkohole, aldehydy, ketony
 6. Cukry – rysowanie, reakcje
 7. Kwasy karboksylowe, estry, tłuszcze
 8. Aminy, amidy, mocznik
 9. Aminokwasy, białka
 10. Zadania obliczeniowe cz. III (chemia organiczna)

 

Zadania obliczeniowe cz. I, II, III:

 • mol
 • stechiometria wzorów,
 • stechiometria równań reakcji
 • wydajność
 • stężenie procentowe, molowe, przeliczanie stężeń
 • miareczkowanie
 • rozcieńczanie, zatężanie, rozpuszczalność
 • obliczenia na podstawie równań reakcji
 • pH, alfa, K, Kw

 

Metody obliczeniowe:

 • wzory
 • proporcje
 • układy równań
 • “tabelka”
 • krzyż