Kurs Maturalny Adamski i Walas – biologia!

Wykłady maturalne Abiturient Kraków
Dni
Godzin
Minut
Sekund

Kurs maturalny z biologii to zajęcia dedykowane osobom, które chcą w systematyczny, szczegółowy i wnikliwy sposób przygotować się do egzaminu maturalnego z biologii. Zajęcia są w pełni mojego autorstwa, a ich plan został opracowany na podstawie dużego doświadczenia w pracy z uczniami szkół średnich oraz studentami uczelni wyższych. Na każdym z comiesięcznych wykładów zostanie poruszona wybrana część materiału, zgodna z podstawą programową. Szczegółowy nacisk zostanie skierowany na praktyczną umiejętność rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Niewątpliwie zajęcia te przyczynią się do przyswojenia i utrwalenia materiału w gwarantowanej przyjacielskiej i miłej atmosferze. Serdecznie zapraszam!

Michał Adamski

Kraków 16.11.2019 – Genetyka: budowa DNA i RNA, replikacja DNA, podziały komórkowe, transkrypcja, translacja, operon laktozowy i tryptofanowy, pierwsze i drugie prawo Mendla, dziedziczenie genów sprzężonych, dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, dziedziczenie cytoplazmatyczne, kodominacja i niepełna dominacja, współdziałanie genów, mutacje genetyczne i choroby genetyczne, krzyżówki genetyczne, zadania tematyczne

Zapisy na www.wykladymaturalne.pl