Matura historia: korepetycje, kursy

Prowadzący:

Łukasz OpozdaMgr Łukasz O. – absolwent Instytut Historii i Instytutu Europeistyki oraz doktorant Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych  Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykształcenia nauczyciel, współpracownik Centrum Badań Holokaustu UJ. Swoją pomocą spragnionym wiadomości z historii i wiedzy o społeczeństwie Maturzystom służy już czternasty rok, posiadając bogate doświadczenie i odpowiednie podejście do pracy z młodzieżą i dorosłymi. Nie tylko przygotowuje do matury, ale także do podjęcia studiów, ucząc myślenia, kojarzenia faktów, analizy i syntezy, wskazywania analogii, dedukcji, właściwego wnioskowania oraz logicznego myślenia.  Może pochwalić się brakiem poprawek i wysokimi wynikami abiturientów. Uwielbia znakomitą lekturę, długie spacery, muzykę.

Nasz nauczyciel prowadzący kurs do matury z historii, charakteryzuje się ogromną pasją do przedmiotu, co w połączeniu z umiejętnościami przekazywania wiedzy sprawia, że nasi uczniowie uzyskują wyniki dużo wyższe od średniej w regionie. Aby ułatwić naukę oraz kojarzenie faktów z różnych epok naszym podopiecznym, wykładowcy podczas prowadzenia zajęć przygotowujących do matury z historii ubarwiają swoje wykłady anegdotami, wydarzeniami, o których milczą nauczyciele w szkołach, a wiadomości tych na próżno szukać w podręcznikach szkolnych.

Kurs maturalny z historii

Zajęcia odbywają się w oparciu o unikalne połączenie trzech metod edukacyjnych. Teoretycznej, polegającej na przekazaniu Uczestnikom niezbędnej wiedzy. Praktyka wskazuje, że wymaga ona uzupełnienia w stosunku do materiału realizowanego w warunkach szkolnych. Kursanci poznają kluczowe fakty, przyswajają informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i/lub historii podawane w sposób ciekawy, pasjonujący i pozwalający na uporządkowanie zagadnień, a także połączenie ich w logiczną całość. Poznają procesy rządzące tymi dyscyplinami, co czyni naukę łatwiejszą i przyjemniejszą. Wiadomości prezentowane przez prowadzącego są uzupełniane autorskimi materiałami edukacyjnymi oraz wskazówkami bibliograficznymi pozwalającymi nie tylko utrwalić, ale także poszerzyćpowtórzyć wiedzę. Weryfikacyjnej polegającej na badaniu nie tylko głębokości wiedzy Uczestników, ale także stopnia jej przyswojenia i operacjonalizacji, czyli umiejętności zastosowania zgromadzonych informacji w praktyce. W tym celu pracujemy z oryginalnymi arkuszami maturalnymi oraz zestawami zadań wykorzystywanymi do ich sporządzania, a także autorskimi materiałami pozwalającymi sprawdzić wiedzę holistycznie (całościowo) i fragmentarycznie (poszczególne zagadnienia, działy, tematy, partie materiału, epoki). Wreszcie, ogólnorozwojowej kładącej nacisk na umiejętności niezbędne nie tylko podczas zdawania egzaminu maturalnego, ale także w dalszej karierze akademickiej i zawodowej. Reguły logicznego myślenia, kojarzenia faktów, budowania analogii i porównań, rozumienia i wyjaśniania zjawisk polityczno – społecznych, ekonomicznych i kulturowych, właściwej pracy z tekstem (analiza, rozumienie), umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej i ustnej, sztuka budowania przekonywającej argumentacji oraz obrony swoich racji i zajętego stanowiska, redagowanie rozprawki i innych form pisemnych, zdolność aktywnego udziału w dyskusji i prowadzenia debaty, to kompetencje nabywane w toku zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie oferowanych przez Abiturienta..

Komentarze Uczniów

Atmosfera jaką tworzył pan Łukasz zachęcała do nauki i przychodzenia na zajęcia,były one prowadzone w nieformalny,lekki sposób 8/28/2016 3:03 PM

Pan Łukasz jest na tyle dobry, że nawet po dobrej piątkowej imprezie, zawsze miałem siłę i ochotę pojawić się na zajęciach o 9.00 w sobotę. Myślę, że to wyraża skalę poświęcenia i motywacji do pracy. Zdecydowanie polecam ? ankieta online: 8/18/2015 11:46 AM

Genialny prowadzący i cukierki. + kawa nie raz ratowała mi życie. Minusem były terminy zajęć , ale to akurat sam ustalałem na sobotni poranek (historia/wos Łukasz) ankieta online: 8/18/2015 11:46 AM 

Świetny kurs, wartościowi ludzie, genialny wykładowca (p. ŁUKASZ) i nauka w ciekawy sposób, to właśnie nasz ABI ? ankieta online: 8/18/2015 1:27 PM 

Wiedza i podejście pedagogiczne do młodzieży prowadzącego (pana Łukasza) – Uczennica 2013/2014

Największa zaleta to rzetelność przygotowania do zajęć i Pan Łukasz Uczennica 2013/2014

zaleta to prowadzący ? uczeń 2013/2014

Wydawałoby się że nauka do matury to nuda, z Abiturientem staje się przyjemnością ? uczeń 2013/2014

Pan Łukasz naprawdę daje radę! Ogrom zdobytej wiedzy! – uczeń 2012/13

Największą zaletą jest świetnie prowadząca zajęcia pani Kasia. Wad brak – uczeń 2012/13

Żeby TAKI ogrom materiału podać w takiej formie.. nooo, to trzeba być mistrzem – uczeń 2011/12

Przede wszystkim obszerny przedmiot, ale w takiej atmosferze i z takim wykładowcą to można się uczyć;) – uczennica 2011/12

Fajne podejście do historii, nie takie sztywne. Wszystko okazało się przystępniejsze, niż do tej pory – uczeń 2011/12

Abiturient to źródło pozytywnej energii! Macie pyszne cukierki ? – Uczennica wos/ historia, 2010/2011

Warto zauważyć, że zajęcia łączą miłą atmosferę z rzetelnością ich prowadzenia – Uczennica historia, 2010/2011

Kurs okazał się być bardzo pomocny w utrwaleniu i powtórzeniu olbrzymiego materiału z historii – Uczennica, historia 2009/10

Najlepsze kursy maturalne w mieście! – Uczeń 08/09

Zadowolona pod każdym względem! – Uczennica 08/09

Zajęcia super ciekawe! Jednak przydałoby się więcej cukierków ? – Uczeń 07/08