WOS

Matura – WOS -korepetycje, lekcje, kursy

Prowadzący

Mgr Łukasz O. – absolwent Instytut Historii i Instytutu Europeistyki oraz doktorant Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych  Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykształcenia nauczyciel, współpracownik Centrum Badań Holokaustu UJ. Swoją pomocą spragnionym wiadomości z historii i wiedzy o społeczeństwie Maturzystom służy już czternasty rok, posiadając bogate doświadczenie i odpowiednie podejście do pracy z młodzieżą i dorosłymi. Nie tylko przygotowuje do matury, ale także do podjęcia studiów, ucząc myślenia, kojarzenia faktów, analizy i syntezy, wskazywania analogii, dedukcji, właściwego wnioskowania oraz logicznego myślenia.  Może pochwalić się brakiem poprawek i wysokimi wynikami abiturientów. Uwielbia znakomitą lekturę, długie spacery, muzykę.

Wysokie kompetencje naszych prowadzących oraz pasja do przedmiotu, połączone z umiejętnościami przekazywania wiedzy sprawiają, że uczniowie odkrywają ten przedmiot na nowo, wielokrotnie zastanawiając się, czy to ten sam ze szkoły. Nasi wykładowcy podczas prowadzenia zajęć ubarwiają swoje wykłady anegdotami, wydarzeniami, o których milczą nauczyciele w szkołach, a wiadomości tych na próżno szukać w podręcznikach szkolnych. Uczniowie dzięki dodatkowym informacjom łatwiej zapamiętują wydarzenia oraz fakty. To przekłada się na lepsze wyniki na testach maturalnych.

 

Kurs maturalny z WOSu

Zajęcia odbywają się w oparciu o unikalne połączenie trzech metod edukacyjnych. Teoretycznej, polegającej na przekazaniu Uczestnikom niezbędnej wiedzy. Praktyka wskazuje, że wymaga ona uzupełnienia w stosunku do materiału realizowanego w warunkach szkolnych. Kursanci poznają kluczowe fakty, przyswajają informacje z zakresu wiedzy o społeczeństwie i/lub historii podawane w sposób ciekawy, pasjonujący i pozwalający na uporządkowanie zagadnień, a także połączenie ich w logiczną całość. Poznają procesy rządzące tymi dyscyplinami, co czyni naukę łatwiejszą i przyjemniejszą. Wiadomości prezentowane przez prowadzącego są uzupełniane autorskimi materiałami edukacyjnymi oraz wskazówkami bibliograficznymi pozwalającymi nie tylko utrwalić, ale także poszerzyćpowtórzyć wiedzę. Weryfikacyjnej polegającej na badaniu nie tylko głębokości wiedzy Uczestników, ale także stopnia jej przyswojenia i operacjonalizacji, czyli umiejętności zastosowania zgromadzonych informacji w praktyce. W tym celu pracujemy z oryginalnymi arkuszami maturalnymi oraz zestawami zadań wykorzystywanymi do ich sporządzania, a także autorskimi materiałami pozwalającymi sprawdzić wiedzę holistycznie (całościowo) i fragmentarycznie (poszczególne zagadnienia, działy, tematy, partie materiału, epoki). Wreszcie, ogólnorozwojowej kładącej nacisk na umiejętności niezbędne nie tylko podczas zdawania egzaminu maturalnego, ale także w dalszej karierze akademickiej i zawodowej. Reguły logicznego myślenia, kojarzenia faktów, budowania analogii i porównań, rozumienia i wyjaśniania zjawisk polityczno – społecznych, ekonomicznych i kulturowych, właściwej pracy z tekstem (analiza, rozumienie), umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej i ustnej, sztuka budowania przekonywającej argumentacji oraz obrony swoich racji i zajętego stanowiska, redagowanie rozprawki i innych form pisemnych, zdolność aktywnego udziału w dyskusji i prowadzenia debaty, to kompetencje nabywane w toku zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie oferowanych przez Abiturienta.

© 2009-2022 Copyright by Kursy maturalne Abiturient | Polityka prywatności
Realizacja webixly.com